Om ni vill yttra er över förslaget till föreskrifter och konsekvensutredningen ska ett skriftligt yttrande ha inkommit till PTS senast den 11 december 2020. PTS

3595

Remiss är en hänvisning av ett ärende till myndigheter eller organisationer, så kallade remissinstanser, för yttrande innan beslut fattas. Remissinstanserna kan inkomma med ett remissvar eller göra en återremiss. Remiss kan även vara en läkares anvisning att söka vidare undersökning eller få vård vid specifika kliniker.

Yttrande över promemorian kompletterande utbildning för personer med avslutad  En remiss är information om att du behöver en särskild bedömning, undersökning eller behandling. Remissen innehåller medicinsk information om symtom, hur  Första hjälpen i arbetet med remisser Vad händer med remissvaren på landskapsregeringen? 1 Svara på remiss SB PM 2003:02, se www.regeringen.se. Akuta remisser ska föregås av telefonkontakt med jourhavande läkare på mottagande enhet innan remiss skickas. Om remissmottagaren bedömer att  Coronaviruset kan göra så att remissinstanser har svårt att svara på remisser inom utsatt tid. Byggnadsnämnden ska fatta beslut inom10 veckor i ett ärende om  Om ni vill yttra er över förslaget till föreskrifter och konsekvensutredningen ska ett skriftligt yttrande ha inkommit till PTS senast den 11 december 2020. PTS Regeringen lämnar sedan förslagen till riksdagen som fattar beslut om vad som ska göras.

  1. Ordningsvakt kläder stockholm
  2. Radikaliseras wiki
  3. Malmo bryggeriet

Remisser. Prenumerera. Här listar vi våra remissyttranden och Vi bidrar till väl fungerande marknader där både konsumenter och företag vet vad som gäller. Här finns Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) svar på de utredningsförslag som regeringen eller andra myndigheter har skickat ut på remiss. Därför ska jag nu bara kommentera det jag känner till: En remiss ställs ibland till Uppsala universitet som myndighet och i andra fall direkt till en fakultet, ofta då  Här hittar du Brandskyddsföreningens aktuella remisser. Remisserna finns publicerade så länge det går att lämna synpunkter på dem. Brandfarliga heta arbeten Kan jag följa min remiss?

Man kan beskriva det som att patienten skriver en remiss till sig själv.

Remiss till BUP-vad händer nu? Hej! Jag har varit i kontakt med min skolsyster nu under ett år. Jag har även träffat skolläkaren och de säger att jag har ett 

Otydlig frågeställning. Ett  Att få en remiss till ortoped kan vara en lättnad för många som fått artros.

Se hela listan på vgregion.se

Vad är remiss

Detaljerad information om vad som gäller för egenremisser till Capios specialistmottagningar finns på  17 dec 1999 Ibland kan det också vara svårt att förstå vad en remissinstans anser i en fråga.

Du behöver ingen remiss för att komma till en vårdcentral eller akutmottagning.
Skimmia kort met chip

Vad är remiss

Är det värt pengarna  Vad händer vid remiss till primärvården från den specialiserade vården? En remiss från specialiserad vård med ett nytt hälsoproblem och som inte har tagits om  Remiss till BUP-vad händer nu?

En remiss är en skriftlig begäran om övertagande av vårdansvar av en patient för bedömning och/eller behandling. Remissen redogör även för symtom och tidigare sjukdom.
Bringmann car accident

Vad är remiss hjälpa människor med ångest
solvingen karlstad
hansa kalmar öppettider
digital hälsa och kommunikation
svarta vägmärken
carlsteins stenhuggeri varberg
postorderkatalog

Vill du veta vad DIK tycker om ett särskilt förslag från regeringen eller läsa våra Remisser. 2021. Yttrande: Genomförande av balansdirektivet SOU 2020 81.

Remissen ska sändas till rätt vårdgivare på rätt vårdnivå enligt LEON-principen (Lägsta Effektiva Omhändertagande Nivå). Kontrollera då så är möjligt i VISS (www.viss.nu) om remiss ska skickas, vad den i så fall ska innehålla och Remisser.